Một số chức năng chính
Phần mềm kế toán online

chuc nang

baocaothue.com

Phần mềm kế toán online tại baocaothue.com cung cấp giải pháp kế toán linh hoạt theo hướng đơn giản và dễ sử dụng , người dùng có thể sử dụng laptop hay máy tính bảng để cập nhật thông tin mọi lúc mọi nơi. Với baocaothue.com, người sử dụng được hổ trợ các tính năng sau đây

don gian

Đơn giản , dễ dử dụng

Người sử dụng chỉ cần nhập hóa đơn mua vào (phiếu chi hoặc phiếu nhập), bán ra (phiếu thu hoặc phiếu xuất) thì phần mềm tự động tạo tất cả các báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

tax

Tự động tạo báo cáo thuế

Phần mềm tự động tạo báo cáo thuế như : bảng kê mua vào, bảng kê bán ra ...

thong tu 200

Cập nhật thông tư 200

Cập nhật thông tư 200 thay thế quyết định 15/2006

excel

Kết xuất toàn bộ sổ sách sang Excel chỉ bằng 1 click chuột

Có thể kết xuất sổ sách kế toán hoàn toàn tự động. Có thể kết xuất từng loại sổ (sổ nhật ký chung, sổ cái 111, ...) hoặc kết xuất tất cả (1 file excel gồm nhiều sheet, mỗi sheet là 1 sổ)

htkk

Tương thích với phần mềm HTKK của Tổng cục thuế

Hoàn toàn tương thích với phần mềm HTKK của Tổng cục thuế. Bảng kê thuế mua vào, bán ra có thể kết xuất sang Excel

import

Import dữ liệu vào phần mềm

Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ Excel hoặc phần mềm kế toán khác vào phần mềm kế toán online

cong no

Công nợ phải thu, phải trả

Theo dõi công nợ theo từng khách hàng , chi tiết từng hóa đơn

nxt

Nhập xuất tồn hàng hóa

Quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu theo nhiều mức độ, từ đơn giản đến phức tạp. Tính giá vốn theo 4 phương pháp : Trung bình tháng, Bình quân gia quyền, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh

chi phi

Phân tích chi phí theo nhiều tiêu thức

Phân tích chi phí theo khoản mục phí, bộ phận, sự kiện, cửa hàng/chi nhánh. So sánh chi phí kế hoạch và thực hiện, chi phí kỳ này và kỳ trước

doanh thu

Phân tích doanh thu theo nhiều tiêu thức

Doanh thu theo ngày, theo nhân viên, theo mặt hàng, theo khách hàng, theo kho/cửa hàng. Tự động tính giá vốn và lãi lỗ từng kho/cửa hàng

Gia thanh

Tính giá thành sản phẩm

Tính giá thành theo phương pháp định mức tiêu hao nguyên vật liệu

rui ro

Tự động phát hiện hóa đơn của doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Hiện có khoảng 2,268 doanh nghiệp rủi ro về thuế, 3.747 thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đăng trên trang web của Tổng cục thuế. Phần mềm có khả năng phát hiện hóa đơn ngay từ khâu nhập liệu, giúp bạn tránh bị truy thu thuế và lãi phạt sau này

Cty me con

Có thể quản lý theo mô hình công ty có nhiều chi nhánh cửa hàng, công ty mẹ con

Mỗi chi nhánh, công ty con được cài đặt phần mềm kế toán giống công ty mẹ. Cuối tháng dữ liệu sẽ được chuyển tự động về công ty mẹ qua Internet

Nhieu thiet bi

Quản lý dữ liệu trực tuyến

Truy cập mọi lúc mọi nơi, máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại . . .