Phần mềm là dịch vụ
Software as service

baocaothue.com Lựa chọn
Thu chi Mời quý khách đăng ký sử dụng phần mềm kế toán Online

1 công ty 2.400.000/năm/03 user

Thêm 1 user 600.000/năm

Ngân hàng
Công nợ
Nhập xuất
Doanh thu
Chi phí
Giá thành
Tiền lương
Tài sản
Hệ thống
Thông tin thanh toán
Cty TNHH Tin học Tia Lửa Việt
Số tài khoản: 007.100.377.8177
Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh TPHCM