Chính sách bảo mật

Trang thông tin điện tử baocaothue.com
- là phần mềm kế toán trực tuyến
- là sản phẩm của Cty TNHH Tin học Tia Lửa Việt được sở kế họach và đầu tư TPHCM cấp giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4102027241 cấp lần đầu ngày 05/01/2005 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18/09/2006

Nhằm đảm bảo an toàn cho website đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, website đưa ra chính sách bảo mật thông tin cá nhân dành cho các tổ chức và cá nhân truy cập website.
Thuật ngữ "Bạn" được dùng trong văn bản này đề cập đến tất cả các cá nhân và tổ chức đăng ký mở tài khoản và sử dụng website
Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của Website, gọi tắt là Chính sách bảo mật Website mô tả cách thức Website tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn.
Bạn xác nhận chính sách này khi Bạn đăng ký tài khoản tại website của chúng tôi.
Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm.
Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Website có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng.
Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:
Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế
Họ Tên, địa chỉ liên lạc
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Website sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Cty TNHH Tin học Tia Lửa Việt
14 đường 3C, P An Lạc A, Bình Tân

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của baocaothue.com theo số hotline (08) 374 384 03

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Website sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Website có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết cho mục đích thực thi pháp luật. Website cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.