logo

Thông báo

Icon
Error

Giờ hiện tại: 6:39:56 SA(UTC).
Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Import dữ liệu
Bài viết mới
Import dữ liệu từ file excel
1 1 File excel mẫu import dữ liệu vào phần mềm
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
05-04-2017 lúc 08:57:25(UTC)
Bài viết mới
Import dữ liệu từ phần mềm HTKK
1 1 Hướng dẫn import dữ liệu từ HTKK
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
05-04-2017 lúc 10:07:47(UTC)
Bài viết mới
 (1 đang xem)
Tạo báo cáo tài chính cho ngân hàng
1 1 Hướng dẫn import dữ liệu từ database khác
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
05-04-2017 lúc 10:15:41(UTC)
Không có bài viết mới
Bravo, Fast ...
0 0 Không có bài viết
   Giới thiệu
Bài viết mới
Đăng nhập, chọn công ty, chọn năm làm việc
1 1 Giới thiệu chung về phần mềm kế toán...
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 12:53:09(UTC)
Bài viết mới
Cách truy cập và cách dữ liệu được lưu
1 1 Giới thiệu về lưu dữ liệu
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 12:59:03(UTC)
Bài viết mới
Thông tin công ty, loại hình, phương pháp tính giá vốn...
1 1 Giới thiệu về khai báo hệ thống
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 01:03:37(UTC)
Bài viết mới
Tạo danh mục khách hàng, nhà cung cấp
1 1 Giới thiệu về danh mục khách hàng
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 04:27:17(UTC)
Bài viết mới
Tạo danh mục hàng hóa, vật tư
1 1 Giới thiệu về danh mục hàng hóa
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 04:31:36(UTC)
Bài viết mới
Tạo bút toán kết chuyển từ tài khoản 5 6 7 8 sang 911, từ 911 sang 4212
1 1 Tạo bút toán khỏa sổ
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 04:50:22(UTC)
Bài viết mới
Xem bảng kê mua vào bán ra
1 1 Xem báo cáo thuế
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 05:12:45(UTC)
Bài viết mới
Công nợ phải thu, phải trả
1 1 Xem báo cáo công nợ
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 05:19:58(UTC)
Bài viết mới
Bảng nhập xuất tồn, thẻ kho
1 1 Xem báo cáo hàng hóa
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 05:51:29(UTC)
Bài viết mới
Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính
1 1 Xem báo cáo tài chính
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 06:21:46(UTC)
Bài viết mới
Kết xuất file excel sổ sách kế toán
1 1 Kết xuất sổ sách sang excel
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 06:39:57(UTC)
Bài viết mới
Kết xuất quyết toán sang phần mềm HTKK
1 1 Kết xuất quyết toán sang HTKK
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
06-04-2017 lúc 07:28:39(UTC)
   Loại hình dịch vụ
Không có bài viết mới
Dữ liệu được import vào phiếu chi
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Dữ liệu được import vào phiếu thu
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Chuyển từ phiếu chi sang phiếu kế toán (công nợ)
0 0 Không có bài viết
   Loại hình thương mại
Bài viết mới
Nhập hàng
1 1 Phiếu nhập
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
09-04-2017 lúc 06:00:55(UTC)
Bài viết mới
Bán hàng
1 1 Phiếu xuất bán hàng
bởi duc  Xem bài viết cuốiGo to first unread
09-04-2017 lúc 06:26:18(UTC)
   Loại hình xây dựng
Không có bài viết mới
Công trình xây dựng
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Phiếu nhập vật tư
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Phiếu xuất vật tư
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Chi phí nhân công, điện, nước, nhà xưởng
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Tính giá thành công trình
0 0 Không có bài viết
   Loại hình sản xuất
Không có bài viết mới
Định mức sản xuất
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Phếu nhập vật tư
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Phếu nhập thành phẩm
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Chi phí nhân công, điện, nước, nhà xưởng
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Tính giá thành
0 0 Không có bài viết
   Tính lương
Không có bài viết mới
Import từ phần mềm TNCN của Thuế hoặc thêm
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
In hợp đồng lao động
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Tính lương theo hợp đồng lao động
0 0 Không có bài viết
   Thảo luận
Không có bài viết mới
Góp ý, nhận xét phần mềm
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Hỏi đáp về thông tư 133 thay thế quyết định 48 áp dụng 2017
0 0 Không có bài viết
Không có bài viết mới
Hỏi đáp về khai thuế tại nhantokhai.gdt.gov.vn và nộp thuế tại nopthue.gdt.gov.vn
0 0 Không có bài viết